• Tandarts Rotterdam Zuid - Dental Clinics

Deel deze pagina:

Geef uw mening

Geef uw mening over Tandarts Zuiderterras

Omdat wij ons graag inzetten voor het beste resultaat zijn wij benieuwd naar uw ervaringen.

Lees hier recensies of Geef uw mening

Erica Schaap – Jongenelis  Barendrecht
 
De Tandartsen luisteren goed en zijn zeer professioneel. Zuiderterras is een erg mooie praktijk die goed bereikbaar is. Ik kom zelf altijd vanuit Barendrecht met de auto en kan dan dichtbij in de parkeergarage staan.
 

Kwaliteit

Aan de verbetering van de kwaliteit, behandeling en communicatie werken we voortdurend. Ons kwaliteitsbeleid is ontwikkeld met de medewerkers en wordt continu bewaakt en waar nodig verbetert. Ons kwaliteitsbeleid heeft tot doel om de zorg aan de patiënt te optimaliseren. Dit betekent dat de zorg rondom de patiënt is georganiseerd en volledig is afgestemd op de beleving en wensen van de patiënt.

Omdat we met een integrale kwaliteitsmethodiek werken worden alle aspecten van kwaliteit in de gehele organisatie onder de loep genomen. Als blijkt dat één van de speerpunten niet worden gehaald dan anticiperen we hierop. Dit doen we bijvoorbeeld door aanname van nieuw personeel en uitbreiding van het aantal dagdelen dat een medewerker werkzaam is.

Goede zorg door tandheelkundige professionals

We vinden het belangrijk dat al onze professionals hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen leveren en kunnen blijven leveren.

Belangrijke criteria

  • Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), dit betekent dat ze voldoen aan de wettelijke opleidingseisen.
  • Alle tandheelkundig specialisten nemen regelmatig deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals na- en bijscholing. Wij vragen te registreren in het openbare kwaliteitsregister (KRT).
  • Alle medewerkers van Zuiderterras leven onze gedragsregels, praktijkrichtlijnen en protocollen strikt na.

Integrale tandheelkunde

Ons teamconcept is gericht op het leveren van complete tandheelkunde van de hoogst mogelijke kwaliteit. Wij hebben op meerdere terreinen eigen protcollen ontwikkeld, die samen met de teams verder worden aangescherpt en geïmplementeerd. Wij volgen ook de algemene richtlijnen zoals die van de Werkgroep Infectiepreventi(e WIP) voor Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk.

Belangrijke criteria

  • De patiënt wordt vanuit een duidelijke structuur, op basis van een centraal patiëntendossier en een gedegen behandelplan begeleid en behandeld.
  • Binnen ons team voert elke tandheelkundige professional dat deel van de behandeling uit dat het best bij zijn competentie aansluit. De tandarts is ‘regisseur’ van het tandheelkundig team.
  • Preventieve, reguliere en esthetische tandheelkunde sluiten soepel op elkaar aan. De behandelingen worden doeltreffend en doelmatig uitgevoerd naar de nieuwste inzichten en met de modernste apparatuur, waar mogelijk op basis van ‘evidence based’ protocollen en richtlijnen.

Patiëntgerichte behandeling

Onze tandheelkundige behandelingen worden volledig afgestemd op de patiënt en zijn/haar gebit.

Belangrijke criteria

  • We zijn open en helder over de organisatie en onze behandelingen. Behandelaars verduidelijken hun adviezen en informeren de patiënt vooraf over eventuele risico’s van de behandeling. Er is een effectieve, laagdrempelige klachtenregeling.
  • De behandelaar verplaatst zich in de patiënt, ook in het geval dat er een speciale benadering nodig is (bijvoorbeeld bij angst voor de tandarts). De behandelaar verstrekt begrijpelijke informatie.
  • De behandelaar legt uit hoe de patiënt zijn of haar gebit zo goed mogelijk kan preventief verzorgen.

Daarnaast weegt uw ervaring zwaar. Jaarlijks houden wij een enquête onder de patiënten die wij van dienst zijn, zodat we ook aan de hand van uw mening onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Maak een afspraak

Of bel 010 - 410 14 70

Meer weten?

Vaste tarieven

De tarieven voor mondzorg worden landelijk vastgesteld. Wij hanteren deze vaste tarieven.

RC ISO 9001 gecertificeerd

Kwaliteitsregister Tandartsen

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Kwaliteits Register Mondhygienisten

Belangenvereniging Implantologie Nederland

Praktische HR advisering binnen de tandheelkunde